Nieuwe Europese wetgeving over gezondheidsclaims, in het kort

Per december 2012 is een Europese wet van kracht over gezondheidsclaims. Deze wet bepaalt welke beweringen over gezondheidsvoordelen zijn toegestaan wanneer men specifieke producten in de categorie voeding of voedingssupplementen aanprijst, zoals op de verpakking, op een website of in brochures. Men is beperkt in het bevorderen van de verkoop van specifieke producten door een verbod op gezondheidsclaims die niet door de EFSA (European Food and Safety Authority) zijn goedgekeurd. De vrijheid van meningsuiting wordt behouden en men mag beweringen doen over generieke werkzame stoffen, maar niet in relatie tot een product (wanneer die bewering niet is goedgekeurd). De industrie heeft jaren de tijd gehad om gezondheidsclaims voor producten of stoffen in te dienen en alle gezondheidsclaims zijn wetenschappelijk getoetst door de EFSA.

Gevolgen
Slechts 10 procent van de bekeken gezondheidsclaims heeft de procedure en wetenschappelijke toetsing doorstaan. Voor vitamines en mineralen zijn er veel toegelaten gezondheidsclaims. Dit zijn ingrediënten die zeer goed zijn onderzocht en al jaren gebruikt worden. Er zijn echter ook veel gezondheidsclaims die geen toelating hebben verkregen.

Met name voor nieuwe ingrediënten, als co-enzym Q10 voor energie. Een groot deel van de voedingssupplementen bevat daarom geen informatie meer over wat het voor de gezondheid doet en de consument wordt gedwongen deze informatie elders te zoeken. De één-op-één adviesrol van de therapeut of drogist wordt groter wanneer de consument voor informatie niet meer de verpakking of website kan raadplegen. Er mogen er geen producten meer in de handel zijn die niet aan de nieuwe claimswetgeving voldoen en moeten websites en brochures voor consumenten hier eveneens aan voldoen.

Waarom zijn zo weinig claims goedgekeurd? Wat ging er mis?
De gezondheidsclaims voor voeding en voedingssupplementen zijn beoordeeld volgens dezelfde normen als die voor geneesmiddelen. In de wetenschappelijke beoordeling is voorbijgegaan aan de fundamentele verschillen die tussen voeding en geneesmiddelen bestaan. Claims voor geneesmiddelen zijn eenvoudig te onderbouwen, omdat effecten sneller zichtbaar zijn bij patiënten (nog even afgezien van ongewenste bijwerkingen van lichaamsvreemde stoffen). Gezondheidseffecten van voeding op gezonde mensen zijn meer genuanceerd en soms pas na langer gebruik merkbaar. Dat maakt dat effecten van voeding op de gezondheid moeilijk aantoonbaar zijn. Het onderzoek mag volgens de EFSA niet gedaan zijn op patiënten of mensen met gezondheidsklachten, terwijl veel bewijsmateriaal dat ingediend was hier wel uit bestond.

Waren gezondheidsclaims die verdwijnen dan onzin?
Het is niet zo dat gezondheidsclaims die worden verboden onjuist zijn. Wat gesteld kan worden is dat goedgekeurde claims voldoen aan de normen van de EFSA. Het ontwikkelen van wetenschappelijk bewijs voor gezondheidsbevorderende effecten van voeding of voedingssupplementen kost tijd. Naar de werking van foliumzuur voor het ongeboren kind is bijvoorbeeld decennia lang onderzoek gedaan. Voordat men met 100% zekerheid kon stellen dat foliumzuur belangrijk is voor het ongeboren kind, was het natuurlijk al die tijd wel waar en een feit. Je kunt dan decennia wachten voordat je er iets mee doet of je kunt werken met de ervaring, de resultaten van onderzoek en de aanwijzingen die je hebt.

 

Waar kunt u als consument goede informatie over ingrediënten vinden?
U kunt bijvoorbeeld de website: www.orthokennis.nl (van Stichting Orthokennis) raadplegen.

Officiële documentatie 
Klik hier voor een link naar de oorspronkelijk verordening Nr. 1924/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen.

Klik hier voor een link naar de Europese Verordening (EU) nr. 432/2012 van 16 mei 2012 tot vaststelling van een lijst van toegestane gezondheidsclaims voor levensmiddelen.

Klik hier voor een link naar de lijst van goedgekeurde en afgekeurde gezondheidsclaims (EU Register on nutrition and health claims).

Klik hier voor een link naar de Code voor de Aanprijzing van Gezonheidsproducten van de Keuringsraad Kennis en Advies Gezondheidszaken (KOAG/KAG)

 

supplementen

 
Post- of bezoekadres:
Brain Nutrients BV
Halvemaanstraat 7
8201 BS, Zutphen
Nederland

KvK-nummer:
58972706

BTW/VAT:
​NL85438720101
 
 
Helaas mogen wij in verband met nieuwe Europese regelgeving niet (volledig) uitleggen waar u onze voedingssupplementen voor kunt gebruiken. Meer informatie over deze nieuwe regelgeving vindt u hier. U kunt ons mailen met vragen en voor advies op info@brainnutrients.nl. U kunt ook informatieve websites raadplegen zoals Stichting Orthokennis.
 
 
Klik hier om naar onze webshop te gaan.